Tuotteet

liikuntamaisteri-1-2-new.jpg

Liikuntamaisteri
-perustehtävät

Tehtäväkirja koulunsa aloittaneille lapsille tarjoaa liikunnallista tekemistä
kotiin ja kouluun.

liikuntamaisteri-3-4-new.jpg

Liikuntamaisteri
-yhdessä toimien

Hieman varttuneempien alakoululaisten kirja tarjoaa monipuolisia liikunnallisia tehtäviä.

Liikaha-DVD.jpg

LiikaHa kotona
-DVD

Videomateriaalin tavoitteena on lisätä lasten aktiivisuutta ja tukea motoristen perustaitojen kehittymistä.

Kirjoissa on käytössä täysin kemiavapaa painolevytuotanto ja bio-värit
sekä ilmastonsuojelua edistävät paperit/symbolit.