Liikaha kotona DVD

LiikaHa kotona-DVD

LiikaHa kotona-DVD:n tavoitteena on lisätä lasten aktiivisuutta ja tukea heidän motoristen perustaitojensa kehittymistä.

Motoriset perustaidot luokitellaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoihin. Lapset tarvitsevat näitä liikkumisen perustaitoja, jotta he oppivat selviytymään itsenäisesti arkipäivisin kohtaamistaan haasteista ja tehtävistä. Motoriset perustaidot luovat pohjan myös fyysisesti aktiiviselle elämäntavalle sekä liikunnan lajitaitojen omaksumiselle.

Liikaha Kotona DVD:n tehtävät on jaettu kolmeen eri kehityskauteen:

  • 1-2 vuotiaille
  • 3-4 vuotiaille
  • 5-6 vuotiaille


Joissa kaikissa tehtäviä kolmesta eri osa-alueesta:

  • Tasapainotaidot
  • Liikkumistaidot
  • Välineen käsittelytaidot

Tehtäviä voi halutessaan yhdistellä tai muokata oman mielenkiinnon mukaisesti.
Läsnäolo, ilo ja hauskuus tarttuvat - Tehkää tehtäviä yhdessä!
Jokainen meistä voi olla lapsen liikuttaja.

Toteutus: Liikaha -tiimi & Black Lion Pictures Oy
Kesto: 30 min + 36 min + 29 min