Liikuntamaisteri 1-2

Liikuntamaisteri – Perustehtävät

Haluaisitko oppilaidesi liikkuvan enemmän? Punnersimme puolestasi kasaan liikunnan tehtäväkirjan, jolla onnistut tavoitteessasi.

Mahdollisia haasteita joita kouluikäisellä on:

  • Päivittäinen liikkuminen on vähäistä.
  • Liikunnallisissa taidoissa on kehitettävää.
  • Välitunneilla tai kotona ei ole tekemistä.
  • Perheen kanssa liikkuminen on vähäistä.

Miten Liikuntamaisteri -kirja lisää päivittäistä liikkumista?

  • Liikuntamaisteri on suunniteltu käytettäväksi osana 1-2-luokan oppilaiden liikunnan opetusta. Kirjan 72 tehtävää onnistuvat niin liikunta- ja välitunneilla kuin oppilaan kotona. Opettajana voit antaa jokaiselle oppilaalle haluamasi tehtävät tai noudattaa kirjan suunnitelmaa. Tehtävät opettavat myös huomaamaan ympäristön liikkumismahdollisuuksia ja johtaa näin luontaisen liikkumisen lisääntymiseen.

Miten Liikuntamaisteri -kirja auttaa lasta kehittämään liikunnallisia taitojaan?

  • Kirjan tehtävät ovat suunniteltu kehittämään perusmotorisia valmiuksia eli tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Harjoittelemalla tehtäviä lapsi edistyy taidoissaan ja saa onnistumisen kokemuksia.

Missä Liikuntamaisteri -tehtäviä voi tehdä?

  • Tehtävistä kaikki voi tehdä kotiympäristössä. Lisäksi osa tehtävistä soveltuu mainiosti myös liikunta- tai välitunneilla tehtäviksi.

Kenen kanssa Liikuntamaisteri -kirjan tehtävät soveltuvat tehtäviksi?

  • Kirjan tehtävistä puolet on tarkoitettu itsenäisiksi harjoitteiksi ja puolet yhdessä tehtäviksi. Yhteistehtävät sopivat kaverin, vanhempien tai sisarusten kanssa tehtäviksi, tai opettajan johdolla suoritettaviksi.